Αριστείδης Ντούσιας MD, PhD
Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Διδάκτωρ Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου


Ακολουθήστε μας στα social media

 


  • image
  • image
  • image

Παραμορφώσεις Δακτύλων

Σφυροδακτυλία: η πρώτη φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση βρίσκεται σε μόνιμη κάμψη ενώ η δεύτερη σε έκταση.

Η μεταταρσιοφαλαγγική βρίσκεται επίσης σε έκταση με αποτέλεσμα να δημιουργείται κάλος από την πίεση του παπουτσιού. Η θεραπεία γίνεται με αρθρόδεση.

Γαμψοδακτυλία: υπάρχει σύγκαμψη και των δυο φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων συνήθως σε περισσότερα από ένα δάκτυλα με υπερέκταση της μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης.

Επαλληλία του μικρού δακτύλου: πρόκειται για ανωμαλία του μικρού δακτύλου ο οποίος εφιππεύει πάνω στον τέταρτο. Η παραμόρφωση οφείλεται σε υπεξαρθρημα της μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης. Διορθώνεται χειρουργικά με τενοντοτομή.

Είσφρυση όνυχος: παρατηρείται στο μεγάλο δάκτυλο και οφείλεται από πίεση από στενά παπούτσια. Η θεραπεία γίνεται με μερική ή ολική αφαίρεση του νυχιού και σε περίπτωση υποτροπών στην ριζική αφαίρεσή του.