Αριστείδης Ντούσιας MD, PhD
Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Διδάκτωρ Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου


Ακολουθήστε μας στα social media

 


  • image
  • image
  • image

Κάταγμα - Εξαρθρημα Galeazzi

Υπάρχει κάταγμα στο κάτω τριτημόριο της κερκίδας και εξάρθρημα στο κάτω άκρο της ωλένης. Η θεραπεία του στα παιδία είναι συντηρητική.

Η ανάταξη γίνεται με έλξη και υπτιασμό του αντιβράχιου και αυτόματα ανατάσσεται το εξάρθρημα του κάτω άκρου της ωλένης.

Στους ενήλικες η θεραπεία είναι χειρουργική, γίνεται οστεοσύνθεση της κερκίδας όπου ανατάσσεται και το εξάρθρημα του κάτω άκρου της ωλένης.