Αριστείδης Ντούσιας MD, PhD
Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Διδάκτωρ Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου


Ακολουθήστε μας στα social media

 


Κάταγμα Κεφαλής Κερκίδας

Το κάταγμα της κεφαλής της κερκίδας προκαλείται από πτώση στο χέρι που βρίσκεται σε έκταση.

Υπάρχουν τρείς τύποι καταγμάτων:

  1. ρωγμώδη (χωρίς παρεκτόπιση)
  2. διαχωριστικά με παρεκτόπιση
  3. συντριπτικά

Στα ρωγμώδη κατάγματα χρειάζονται ακινητοποίηση με γύψινο νάρθηκα για 2-3 εβδομάδες.

Στα διαχωριστικά κατάγματα όταν το τμήμα που αποσπάσθηκε είναι μικρό η θεραπεία γίνεται νε γύψινο νάρθηκα, αν είναι μεγάλο το τμήμα η ανάταξη γίνεται χειρουργικά και συγκρατείται με λεπτή βίδα.

Στην περίπτωση που δεν γίνεται ανάταξη αφαιρείται η κεφαλή. Στα συντριπτικά κατάγματα αφαιρείται η κεφαλή.