Αριστείδης Ντούσιας MD, PhD
Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Διδάκτωρ Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου


Ακολουθήστε μας στα social media

 


  • image
  • image
  • image

Κάταγμα Κεφαλής Κερκίδας

Το κάταγμα της κεφαλής της κερκίδας προκαλείται από πτώση στο χέρι που βρίσκεται σε έκταση.

Υπάρχουν τρείς τύποι καταγμάτων:

  1. ρωγμώδη (χωρίς παρεκτόπιση)
  2. διαχωριστικά με παρεκτόπιση
  3. συντριπτικά

Στα ρωγμώδη κατάγματα χρειάζονται ακινητοποίηση με γύψινο νάρθηκα για 2-3 εβδομάδες.

Στα διαχωριστικά κατάγματα όταν το τμήμα που αποσπάσθηκε είναι μικρό η θεραπεία γίνεται νε γύψινο νάρθηκα, αν είναι μεγάλο το τμήμα η ανάταξη γίνεται χειρουργικά και συγκρατείται με λεπτή βίδα.

Στην περίπτωση που δεν γίνεται ανάταξη αφαιρείται η κεφαλή. Στα συντριπτικά κατάγματα αφαιρείται η κεφαλή.